Nivåvakt för torrgods

Nivåvakt för torrgods

En nivåvakt för torrgods är en enhet som används för att detektera och indikera nivån av torra material, såsom pulver, spannmål eller granulära ämnen, i en behållare, transportör eller silo. Genom att använda nivåvakter säkerställs en effektiv hantering och förhindring av överfyllning eller underfyllning av materialet. 

Funktion och användning 

Nivåvakten arbetar genom att övervaka fyllnadsnivån och skickar signaler för att indikera när en viss nivå har uppnåtts. Detta är avgörande för att upprätthålla en jämn produktion och förhindra spill eller skador på utrustningen. De används ofta inom industrin för att hantera material som: 

  • Spannmål och säd 
  • Pulver och kemikalier 
  • Plastpellets och granulater 

Våra nivåvakter 

Våra nivåvakter fungerar som omkopplare som aktiveras av ett membran. När nivån på torrgodset når en viss punkt påverkar detta ett gummimembran som i sin tur aktiverar en mikrobrytare. Denna brytare skickar ut en signal för att indikera att den förinställda nivån har uppnåtts. Denna konstruktion gör nivåvakterna både pålitliga och enkla att underhålla, vilket är idealiskt för tuffa industriella miljöer där elektroniska sensorer kan vara mindre pålitliga. 

Fördelar med våra nivåvakter för torrgods 

  • Precision: Ger noggranna mätningar av fyllnadsnivåer. 
  • Säkerhet: Minskar risken för överfyllning och underfyllning. 
  • Effektivitet: Automatiserar övervakningen, vilket sparar tid och resurser. 

Implementering och underhåll 

Installation av nivåvakter är en enkel process som kräver minimalt underhåll, vilket har visats av Johan Hansson AB. Regelbunden kalibrering och kontroll säkerställer att de fungerar korrekt och förlänger deras livslängd. 

Zurück zum Blog