Nivåvakt för silos

Nivåvakter för silos

Säkerställ processen och säkerheten med nivåvakter för silos 

Effektiv materialhantering är avgörande för produktivitet och säkerhet i moderna industrier. Silor som lagrar bulkmaterial som spannmål, granulära ämnen och pellets kräver noggrann övervakning för att undvika kostsamma problem som spill och driftstopp. Nivåvakter för silos spelar en stor roll i det. 

Hur fungerar nivåvakter för silos? 

Nivåvakterna fungerar som omkopplare som aktiveras av ett membran. När materialnivån i silon når en viss punkt, trycker materialet på ett gummimembran inne i nivåvakten. Detta tryck påverkar en mikrobrytare som då aktiveras och skickar ut en signal. Denna signal kan användas för att styra fyllningsprocessen, aktivera ett larm eller utföra andra åtgärder som är nödvändiga för att hantera materialnivån i silon. På så sätt säkerställs att silon varken blir överfylld eller tömd för mycket, vilket bidrar till en säker och effektiv hantering. 

Varför är det viktigt att övervaka nivån i silos? 

Att övervaka materialnivån i silos är avgörande av flera skäl. För det första förhindrar det överfyllnad, vilket kan leda till spill och skador på utrustningen. Övervakningen minimerar också risken för driftstopp genom att säkerställa att material alltid finns tillgängligt för produktionen. Dessutom förbättras arbetsmiljön eftersom behovet av manuella inspektioner minskar, vilket minskar risken för olyckor.  

Fördelar med nivåvakter i silos 

Nivåvakter erbjuder flera fördelar: 

  • Säkerhet: Genom att förhindra överfyllnad och spill minskar risken för olyckor och skador. 
  • Effektivitet: Automatiserad övervakning säkerställer ett jämnt materialflöde och minskar driftstopp. 
  • Kostnadsbesparing: Minskade manuella inspektioner och avfall leder till lägre driftskostnader. 

Optimera din materialhantering och säkerhet med våra nivåvakter för silos och dra nytta av tillförlitlig svensk expertis och avancerad teknik. 

Zurück zum Blog